UBESOL, PAVASAL, GERMANIA, ZUMEX I ZUBI LABS s’incorporen a la Càtedra de Cultura Empresarial

9/05/2017

Patronato

El Patronat de la Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València lligat a la Fundació Adeit ha aprovat avui la incorporació de 6 nous patrons -5 empreses i un patró institucional- . La incorporació d’aquestes companyies potencia encara més la projecció d’aquest fòrum de coneixement i influència i s’ha produït durant la celebració de la reunió anual d’aquest òrgan en la qual s’han aprovat els comptes anuals i s’han llançat les línies d’actuació futures.
S’incorporen al patronat UBESOL, PAVASAL, ZÚMEX, GERMANÍA, ZUBI LABS i la Facultat d’Economia de la UV com a patró institucional (exempt de contribució econòmica). El patronat, que presideix Carlos Pascual de Miguel, ha aprovat els comptes del període 2016-2017. Es dóna la circumstància que la Càtedra de Cultura Empresarial se sosté íntegrament gràcies a la contribució anual de les empreses del patronat que la sustenten. David Sánchez, Mónica Quesada, Víctor Bertolín, Íker Markaide i Rafael Mínguez van representar a les seues companyies en l’acte d’incorporació a la Càtedra en el qual es va nomenar a més com a vicepresident a Vicente Ruiz (CEO en RNB). Forma part del patronat en nom de la Facultat d’Economia el seu degà José Manuel Pastor.
Les xifres
Aquestes són algunes de les xifres de la Càtedra de Cultura Empresarial.
-Curs “Qui pot ser empresari?”. Iniciat en 1999, 18 cursos i més de 700 estudiants.
-Programa Mentors per a Emprenedors Universitaris. Iniciat en 2013, 5 edicions i 90 projectes/empreses mentoritzades.
-Programa Motivem. Iniciat en 2009, 9 Escoles Motivem per a Professors Universitaris i 4 Edicions de Premis MOTIVEM.
Cursos de Creació d’empreses. Iniciat en 2003, s’han desenvolupat 22 cursos i s’ha format a més de 425 titulats.
Iniciativa Emprenedora en la Universitat. En 2013 realitzem el primer d’aquests cursos i des d’aleshores s’han format més de 275 estudiants de postgrau de la Universitat de València.
-Programa “Tu pots emprendre”. En 2013 van rebre aquesta denominació genèrica les antigues Jornades de Motivació Empresarial. Hem organitzat 8 jornades Tu pots emprendre, amb més de 460 assistents.
“Conferències Càtedra de Cultura Empresarial”. Més de 450 persones van assistir a les 5 conferències realitzades en els 2 últims anys.

Etiquetes
,