7/08/2017

Sin título

En el patronat de la Càtedra de Cultura Empresarial hi ha una forta presència, no solament de directius i empresaris, sinó també de reconeguts acadèmics. Recentment s’ha incorporat el Degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, José Manuel Pastor, el perfil del qual, sens dubte, és l’idoni per a acostar encara més aquesta estreta relació que ha d’existir entre la Universitat i el món empresarial.
Hem volgut conèixer de primera mà els fruits que pot donar la implicació de José Manuel Pastor en el nostre patronat i ens ho ha explicat en aquesta entrevista.

Un dels reptes que, com a degà de la Facultat d’Economia, s’ha marcat és el d’afavorir la projecció d’aquesta facultat en la societat, ¿és la Càtedra de Cultura Empresarial un bon instrument per a açò?
La Facultat d’Economia és el centre de referència per grandària i qualitat de la Comunitat Valenciana, però considere que a més de ser-ho cal demostrar-ho i visualitzar-ho davant la societat valenciana. En la Facultat pensem que cal emprar tots els canals al nostre abast per a projectar a la Facultat davant la societat i la Càtedra de Cultura Empresarial és un canal més, però no un canal qualsevol. La Càtedra ens permetrà connectar a la Facultat d’Economia amb el món empresarial valencià d’una forma directa i personal i per açò pertànyer al patronat de la Càtedra és molt important per a nosaltres, però al mateix temps pensem que també tenim molt que aportar a la Càtedra i, a través d’ella, al món empresarial valencià.

Si per alguna cosa es caracteritzen els programes de la Càtedra és per estimular entre l’alumnat els projectes innovadors. Si tenim en compte que se sent molt pròxim a la màxima kantiana de “Sapere aude”, ¿considera que els programes de la Càtedra tenen l’enfocament i els mitjans adequats per a açò?
No solament considere que tenen l’enfocament, sinó que els pose com a model a seguir quan tinc ocasió d’açò en els fòrums en els quals participe. Ho faig en les meues intervencions en públic, però també en privat als meus estudiants als quals anime a participar. Les activitats de foment de l’esperit d’empresa, el programa Qui pot ser empresari o el programa Motivem són models a seguir en molts sentits. En primer lloc pel que suposa en sí mateix qualsevol activitat de foment del esperit empresarial. En segon lloc perquè algunes de les activitats posen de manifest que existeixen empresaris valencians de primer nivell amb vocació de servei a la societat, doncs posen a l’abast de joves universitaris les seues experiències i consells.
Encara que la pregunta pot semblar òbvia, ¿què espera aportar al patronat de la Càtedra?
Considere que la Facultat d’Economia té molt que aportar a la Càtedra en diversos àmbits. Com he dit abans és el centre de referència en l’àmbit d’economia i empresa de tota la Comunitat Valenciana. Referent per la seua grandària (quasi 8.000 estudiants), per la seua internacionalització (més d’1.200 estudiants internacionals a l’any), per la seua àmplia oferta acadèmica de graus i postgraus oficials (5 graus, 2 dobles graus i 16 màsters oficials), per la seua excel·lència acadèmica (entre els 200 centres millors del món d’acord amb prestigiosos rànquings), per la qualitat dels seus professors, per la seua intensa relació amb el món de l’empresa (més d’1.200 estudiants a l’any fent pràctiques en al voltant de 700 empreses).
Considere que aquestes xifres són indicatives i reveladores del que pot significar per a la Càtedra el que la Facultat, representada pel seu degà, estiga en el patronat de la Càtedra. És per açò que qualsevol iniciativa plantejada per la Càtedra pot ser difosa, catalitzada i impulsada per la nostra Facultat augmentant així el seu impacte entre estudiants i titulats d’economia i empresa. Així mateix, la Càtedra serà formalment convidada en el Fòrum d’Ocupació i Emprenement de la Facultat amb tot el que açò suposa d’aparador públic de les seues activitats davant estudiants, titulats, empreses i institucions. Finalment, la Càtedra es pot nodrir de les aportacions dels més de 400 professors especialistes de la Facultat en totes les àrees de l’empresa i economia.
A causa de la proximitat de temàtiques, quines sinèrgies poden despertar-se entre la Facultat d’Economia i la Càtedra de Cultura Empresarial?
La nostra especialització en l’àrea d’economia i empresa, unit a la nostra grandària fa que les sinèrgies siguen importants i de gran abast. En la Facultat podem implementar les accions desenvolupades per la Càtedra entre els nostres estudiants i titulats. Així mateix, podem aportar especialistes a les activitats desenvolupades per la càtedra que col·laboren directa i indirectament amb les mateixes.
¿Fins a quin punt pot l’ecosistema universitari ajudar a l’emprenedor en el seu camí? ¿Emprendre no és, en certa mesura, eixir d’un àmbit més o menys controlat com és el de la universitat per a llançar-se al món empresarial, competitiu i dur?
En la Facultat d’Economia tenim assignatures relacionades amb l’emprenement, fins i tot tenim un itinerari de creació d’empreses, però és cert que a l’emprenedor, a més dels coneixements que se’ls ofereix en la Universitat, cal recolzar-lo, animar-lo, estimular-lo, aconsellar-lo i tutoritzar-lo en aquesta aventura tan competitiva i dura, a l’hora que gratificant, que és llançar-se al món empresarial. En la Facultat d’Economia som molt conscients d’açò i realitzem múltiples activitats de foment de l’emprenement com puga ser el Fòrum d’Ocupació i Emprenement i els seminaris i taules redones d’especialistes. És per açò que les activitats desenvolupades per la Càtedra poden ser el complement perfecte a les desenvolupades en les pròpies facultats.