Presiona "Enter" para comenzar tu búsqueda

Càtedra de Cultura Empresarial

Política de privacitat

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ADEIT es compromet al compliment de la seua obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l’usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades personals que obren en els fitxers de la Fundació Universitat-Empresa de València, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixe constància del seu enviament i de la seua recepció. Per a exercir els seus drets, podrà dirigir-se per escrit a la Fundació Universitat-Empresa de València.

ADEIT manté els nivells de protecció de les seues dades personals conforme al REIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establit tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que Vostè facilite a la Fundació Universitat-Empresa de València, sense perjudici que les mesures de seguretat en Internet no siguen inexpugnables.

ADEIT es reserva la facultat de modificar la present Política de Privadesa per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, ADEIT anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que siga necessari, la seua acceptació d’aquests canvis.

Compartir
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +