David Sánchez, director RRHH de grup Ubesol: “No és el mateix un líder que un gestor”

12/01/2016

catedra

El 12 de gener va arrancar la quarta edició del Programa de Mentoring de la Càtedra de Cultura Empresarial. Els estudiants seleccionats seran tutelats els pròxims mesos per un equip de mentors format per empresaris d’èxit, que seran coordinats per Javier Garín. L’objectiu del programa, l’únic a València que ofereix aquesta formació, és donar als mentorizados una guia útil per a no fracassar en el món de l’empresa. David Sánchez, director de Recursos Humans del Grup Ubesol, s’incorpora enguany com a formador per a guiar als alumnes en el món empresarial.

Quina classe de “cap” és l’ideal en els temps que corren?

Resulta complex definir a un cap ideal perquè el lideratge s’ajusta contínuament als objectius, a l’equip i a les situacions que apareixen. Però sens dubte hi ha una evolució cap a un tipus de gestió en la qual es tenen més en compte les necessitats, no solament de l’empresa, sinó també dels col·laboradors.

Fins a quin punt és important plantejar una estratègia a l’hora d’emprendre?

És molt difícil arribar a un punt final si un no sap on vol anar i sense pensar en quines dificultats pot trobar i com superar-les. Quan visualitzes el futur, encara que no siga exactament com vas imaginar, és més senzill trobar possibles solucions perquè sempre hi ha patrons comuns en els problemes als quals ens enfrontem.

Què tres consells breus li donaria a un jove abans de llançar-se a crear la seua pròpia empresa?

En primer lloc, que tinguera molt clara la importància de definir i concretar què vol aconseguir i per què. Però que també siga flexible, perquè el projecte pùede anar evolucionant. És fonamental crear un gran equip i tenir la convicció que es pot treballar dur i gaudir alhora. Utilitzar allò que t’apassiona per a modelar la carrera professional és una manera de fer realitat aquella frase que assegura que si esculls un treball que t’agrada, no hauràs de treballar la resta de la teua vida.

Vostè creu que un líder naix o es fa?

Crec que el líder es desenvolupa a edats molt primerenques però ni molt menys és tan fàcil desenvolupar la capacitat de lideratge com solem llegir en articles i manuals. Per açò considere important diferenciar al líder del gestor. Aquest últim no té la capacitat del lideratge i no obstant açò entre les seues responsabilitats està gestionar l’activitat d’una o més persones. Una responsabilitat a la qual s’enfronta, en moltes ocasions, sense haver rebut la formació necessària, o mitjançant una metodologia que ha demostrat no ser vàlida.

El mateix li pregunte d’un emprenedor. Naix o es fa?

Passa alguna cosa semblat al lideratge, hi ha capacitats que s’adquireixen des de la infantesa, però determinades condicions l’entorn poden propiciar o facilitar la decisió d’emprendre.

En quins errors bàsics no hauria de caure un emprenedor?

-Els errors més habituals són no definir clarament objectius i indicadors de mesurament de resultats, no comptar amb un bon equip i no recolzar-se en aquells en el que un destaca, en allò en el que és bo.

És cert que en cinc anys l’empresa que no siga digital no serà empresa?

Jo no crec que el procés vaja a ser tan immediat, però és cert que cada dia cobra més importància ser digital. Els experts en la matèria diuen que la gran revolució està per arribar.

Quanta importància li dóna vostè a la comunicació i als social mitjana?

Molta, i va en augment. La forma de comunicar-nos amb les empreses, amb les marques, cada vegada són més directes, obertes i honestes, i fins avui, existeixen poques vies més àgils que les xarxes socials.

Quin és el secret de conformar un bon equip?

Tenir un objectiu comú i compartit, confiança, sistema resolució de conflictes i que les tasques s’assignen en funció de les fortaleses de cada membre.

Creu que és important invertir en formació o es corre el perill d’invertir en elements que poden després engrossir la competència?

Crec que és un perill invertir en formació en aquell que no vol aprendre. Hi ha molts programes formatius que no serveixen. No obstant açò qualsevol activitat que millore l’acompliment de la labor d’un professional és imprescindible per a ell i per al projecte. Retenir als membres de l’equip no està relacionat amb la seua capacitació. Les persones no es marxen per estar massa formades, més aviat per no tenir un repte a l’altura i en aquest apartat, un líder ha de marcar el full de ruta i també detectar les necessitats d’aprenentatge i formació.

Tags
,