Presiona "Enter" para comenzar tu búsqueda

Càtedra de Cultura Empresarial

Avís legal

Condicions generals d’ús del portal http://catedraculturaempresarial.adeituv.es

La Fundació Universitat-Empresa de València, ADEIT, li informa que l’accés i ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d’ara endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguen obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pogueren precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals addicionals.

Per açò, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seua conformitat, preguem no faça ús del Portal, ja que qualsevol ús que faça del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

ADEIT es reserva el dret a realitzar canvis en el Portal sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el Portal s’actualitzen periòdicament. A causa que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts arreplegats en el Portal.

Les condicions i termes que s’arrepleguen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revise aquests termes quan visite de nou el Portal. ADEIT no es fa responsable dels danys i perjudicis que poguera ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes en http://catedraculturaempresarial.adeituv.es en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquesta Web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l’Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos de l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a ADEIT i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegides les imatges pels corresponents drets continguts en el servidor de la Fundació Universitat-Empresa de València.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que intervinga expressa autorització de la Fundació Universitat-Empresa de València. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest Portal atorgada a l’usuari es limita a la descàrrega per part de l’usuari d’aquest contingut i l’ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguen íntegres.

ADEIT declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per açò, si considera que aquest lloc poguera estar violant els seus drets, vam pregar es pose en contacte amb ADEIT a través del correu info@adeituv.es

Links o hiperenllaços

ADEIT enllaça altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. No obstant açò, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per açò, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguen derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

Els usuaris que es proposen establir un hiperenlace al lloc web de ADEIT hauran de tenir en compte el següent:

L’establiment del hiperenlace no implica en cap cas l’existència de relacions entre ADEIT i el propietari de la pàgina web o del correu electrònic en el qual s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part de ADEIT dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que ADEIT ha autoritzat expressament el hiperenlace ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferits o llocs a disposició en la pàgina web des de la qual s’estableix el hiperenlace.
ADEIT no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment del hiperenlace puga oferir. L’usuari assumeix sota la seua exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que pogueren derivar-se de l’accés a la pàgina web del hiperenlace.
La pàgina web o comunicació electrònica en la qual s’establisca el hiperenlace no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a la Fundació Universitat-Empresa de València, excepte aquells signes que formen part del mateix hiperenlace.
La pàgina web en la qual s’establisca el hiperenlace no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
En qualsevol moment, ADEIT podrà requerir la supressió de l’enllaç al seu domini, sense necessitat d’al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que haja realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seua immediata supressió, tan aviat com reba la notificació d’aquest extrem per part de la Fundació Universitat-Empresa de València.

Versió multilingüe

El present lloc web de ADEIT està traduït a diverses llengües espanyoles oficials en els seus respectius territoris, de conformitat amb l’establit en l’article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus Estatuts d’Autonomia. Les llengües són el català, el basc, gallec i valencià. També està traduït a l’anglès.

El contingut del portal està traduït a diferents nivells de profunditat. S’exclou de la traducció el canal/apartats (Notícies) de la Home del portal, donada la immediatesa dels canvis plantejats en el mateix, així com les normes jurídiques.

S’adverteix que amb caràcter general, poden existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivades del procés de traducció a les mateixes.

Frames

ADEIT prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

Compartir
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +