Els alumnes coneixen la realitat emprenedora i el nou mercat laboral 

2/12/2016

ARMANDO ROTEA

La segona sessió de Qui pot ser empresari? ha comptat amb la presència de Javier Quiles, director de relacions externes de Consum, i Armando Rotea, CEO i fundador de Corvan RH.
Tots dos van traslladar als alumnes els seus coneixements en diverses àrees com la distribució comercial o els recursos humans d’una manera molt didàctica i enriquidora.
Javier Quiles va realitzar un repàs del naixement i desenvolupament de Consum, explicant que aquesta empresa és una “cooperativa de responsabilitat limitada”, on existeixen dos tipus de socis, treballadors i consumidors, que autogovernen l’empresa i tenen la mateixa envergadura a l’hora de tindre vot, sense importar el capital que posseixen.
Va ser en 2004 quan aquesta cooperativa es va replantejar nous objectius davant un canvi d’escenari. Era necessari reescriure la filosofia, el model i els valors per a seguir creixent com a empresa referent. En quatre anys, van duplicar vendes, creient en la implicació dels treballadors en el projecte.
El director de relacions externes de Consum, anima als alumnes a reflexionar sobre un esquema de projecte emprenedor, en el qual creure en la importància de la idea, que és clau per a convertir-la en projecte, cercar col·laboradors, finançament i llançar-se al mercat sense por, encara que sempre considerant i valorant la competència, els factors que la dirigeixen i la seua intensitat. Va afegir, açò sí, que el “factor sort” és important.
Armando Rotea va explicar que, després del seu pas per diverses organitzacions del sector d’empreses de treball temporal i consultoria de recursos, va decidir en 2006 fundar, al costat de Carlos López, Corvan RH, empresa dedicada a aportar solucions en RRHH als seus clients i, en l’actualitat, capdavantera a València.
Rotea va traslladar als alumnes la filosofia de treball que impera en Corvan, on estan convençuts que l’essencial en una organització són les persones i va assenyalar que aquestes han d’aportar a la companyia i compartir els seus valors.
Va destacar la importància de la motivació de les persones, el reconeixement individual de l’assoliment i la necessitat de donar contínua formació i autonomia. Així, va afirmar que només “el 15% d’èxit depèn del nostre coneixement o habilitats. El 85% restant té a veure amb l’actitud, motivació i la capacitat de crear relacions positives”.
El CEO de Corvan ha volgut destacar també que el model de contractació està tendint a canviar i ho fa cap a un “treball per projectes”, externalitzant fins i tot el treball de més qualitat.

Tags
,