Javier Quiles: “El gran desconegut de l’empresa sempre és l’assessoria jurídica”

6/02/2018

asesoria juridica

Dotar als alumnes d’unes nocions jurídiques bàsiques va ser el propòsit de la tercera sessió de Mentoring que va impartir Javier Quiles, Director de Relacions Externes de Consum.
En moltes ocasions, els empresaris s’obliden del vessant jurídic, no obstant açò, en el dia a dia de qualsevol companyia són imprescindibles certs coneixements jurídics.
4 regles d’or
Durant la ponència, Quiles va voler incidir en quatre aspectes fonamentals que aquests futurs empresaris hauran de tenir presents quan inicien la seua aventura empresarial.
Modalitat empresarial que han triat per a constituir la seua empresa
Existeixen diferents tipus: societat anònima, societat limitada, cooperativa… els mentoritzats hauran d’optar pel model que siga més beneficiós per a la seua empresa.
Aspectes de fiscalitat bàsica
Tributació directa, indirecta, impostos de societats o cotització a la Seguretat Social, són alguns dels aspectes que es van tractar.
Principals contractes de l’empresa
Quiles els va explicar els contractes més bàsics que hauran de realitzar, sobretot, quan constituïsquen la seua empresa.
Breus nocions sobre compliance-responsabilitat penal 
En els últims anys, el compliance ha guanyat rellevància i cap empresa pot obviar-ho.
A més, també es va parlar sobre el nou reglament europeu de protecció de dades que entrarà en vigor al maig de 2018 i que hauran de conèixer. Encara que quasi tots els empresaris són conscients de la protecció de dades de caràcter personal, no sempre l’apliquen.
Finalment, Quiles va recordar als mentoritzats que “el gran desconegut de l’empresa sempre és l’assessoria jurídica” i que ells han de canviar aquesta dinàmica ja que l’assessoria jurídica és fonamental per al bon funcionament de l’empresa.