Entrevista al president de la Càtedra de Cultura Empresarial

17/09/2015

adeit61

“En la Càtedra convertim a alumnes en agents socials cridats a ser capdavanters ”

Carlos Pascual

Amb 16 anys de vida la Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València ha trobat el moment de rellançar les seues activitats. El seu president Carlos Pascual de Miguel desgrana en aquesta entrevista la clau de la nova etapa: crear un cos de lideratge en la societat valenciana.

La Càtedra de Cultura Empresarial té l’objectiu d’haver-se convertit en un fòrum de creació de talent i lideratge consolidat quan complisca les dues dècades de vida, allà pel 2019. El camí per a rellançar les seues activitats arranca ahora.la Càtedra que, dependent de ADEIT,és un òrgan adscrit a la Universitat de València dinamitzarà les seues diverses activitats i cicles formatius.

També les compatibilitzarà amb la seua nova realitat institucional, un esquema sustentat en tres pilars: un reforçament del patró i major vinculació dels empresaris, la creació de ALUMNI i la fundació de la seua FACE (Foment i Acció de la Cultura Empresarial), el nou Think Tank de la Càtedra.

Per què i per què ara el rellançament de la Càtedra?

Perquè hem detectat que les seues activitats han arrelat, que els cicles formatius estan ben plantejats, que hi ha massa crítica i que hem crescut. Tot açò indica l’èxit de la Càtedra i dels seus equips i per tant és hora d’aprofitar la tendència, reorganitzar esforços i fer que el dispers s’estructure de forma eficaç per a seguir espentant cap a l’excel·lència.

Incideixen vostès molt en la importància de ALUMNI com un dels puntales de la nova etapa. Per què?

Mire, nosaltres tenim l’objectiu, i ho estem complint, que els alumnes de la Càtedra es convertisquen en agents socials. Molts dels alumni ja tenen protagonisme social, han creat les seues empreses, són actors en el mercat i contribueixen a la riquesa de la societat valenciana. Volem que el seu servei a la societat civil estiga organitzat i que de les seues connexions sorgisca l’èxit. De l’explosió d’una organització intel·lectualment poderosa com la Càtedra ha sorgit talent i no ho podem malgastar. En la Càtedra convertim a alumnes en agents socials. Volem que aquests professionals de primer nivell puguen canalitzar els seus esforços perquè estan cridats a ser capdavanters.

“De l'explosió d'una organització intel·lectualment poderosa com la Càtedra ha sorgit talent i no ho podem malgastar”

Carlos Pascual

Com a gran novetat en el panorama institucional valencià vostès tenen el projecte FACE ja dissenyat. En què consisteix aquest Think Tank?

Efectivament, FACE és el Think Tank de la Càtedra de Cultura Empresarial i pretén convertir-se en el primer Think Tank cent per cent valencià.

Mire, aquesta és una aposta molt personal, madurada per mi i per uns altres durant molt temps. La meua idea d’un Think Tank orientat a la generació de coneixement i cultura empresarial té origen en la meua vinculació a la Fundació la Canyada Blanch. Però sempre ha sigut una idea embrionària. La meua presència actual en AVE i el meu pas també durant molts anys per ADEIT m’ha fet coneixedor de la necessitat que en la CV existisca una fàbrica d’idees pròpies al servei de la cultura empresarial i la creació de coneixement en aquest àmbit a la Comunitat Valenciana.

“FACE és el Think Tank de la Càtedra de Cultura Empresarial i pretén convertir-se en el primer Think Tank cent per cent valencià.”

Carlos Pascual

Però, creu vostè que es reflexiona poc a la Comunitat Valenciana?

Molt poc, som explosius, pirotècnics, poc reflexius. No es reflexiona amb continuïtat, els fòrums o congressos que s’organitzen duren un o dos dies, passem del fred a la calor sense solució de continuïtat, de la Califòrnia Europea al final del pou sense pensar. FACE ha de ser un fòrum de reflexió i anàlisi, amb continuïtat en el temps, amb la celebració de tres minicongresos a l’any que elaboren i debaten ponències sobre la cultura empresarial i la seua aplicació al nostre teixit productiu.

“FACE ha de ser un fòrum de reflexió i anàlisi, amb continuïtat en el temps.”

Carlos Pascual

I qui ha de formar part d’aquest fòrum?

En aquests moments estem dissenyant els perfils. Però han de ser figures –valencianes, de la resta d’Espanya o internacionals- que siguen capaces de debatre i pensar amb amplitud i altitud de mires, amb criteri, sense sectarismes ni ideologia, sense política pel mig, amb sentit crític, sense pressions ni condicionants, sense hipoteques en definitiva. Que no estiguen lligats a cap tipus d’interès.

Quant al Patronat de la Fundació de la Càtedra de Cultura Empresarial és un exemple del compromís de la patronal valenciana amb la universitat?

La Càtedra de Cultura Empresarial és l’única càtedra de les diferents que cal està sostinguda en part per la iniciativa privada d’empreses cent per cent valencianes. Açò no sé si és un símptoma o una excepció, la qual cosa sé és que la vintena d’empreses i empresaris valencians que sostenen la Càtedra mereixen el nostre suport i reconeixement. Es produeix un intercanvi de beneficis entre ells i la universitat que és molt enriquidor. Aqueixa transmissió de coneixement és el que fa única a la nostra institució.

Es va a potenciar el patronat?

Sens dubte. És el nostre desig incorporar nous patrons que incrementen els nostres recursos, ens oferisquen noves perspectives i reforcen aqueix cordó umbilical entre la universitat i l’economia real. I nosaltres anem a treballar per vincular-los a la nostra Càtedra, al fet que se senten reconeguts i valorats.

Tags
, , , , , , , ,