Jaime Castillo, AIGÜES DE VALÈNCIA. Programa de Mentoring de la CCE

10/11/2015

cce

“Evidenciaré amb xifres i casos lo beneficiós que resulta ser mediambientalment sostenible”

En els últims anys Emivasa-Aigües de València ha reduït el consum energètic en el Cicle Integral de l’Aigua un 33%. Jaime Castillo oferirà les claus beneficioses de ser respectuós amb l’entorn en la nostra activitat empresarial en el Programa de Mentoring de la CCE, Càtedra de Cultura Empresarial.

Què pot aportar EMIVASA i la seua experiència a la difusió de la cultura empresarial amb la seua participació en el curs de mentors?

La Missió del Grup Aigües de València és contribuir al creixement sostenible de la Societat a través de la gestió eficient del cicle integral de l’aigua i la Visió inclou l’ésser motor i influent a la Comunitat Valenciana, i especialment en la província i ciutat de València.

Per açò, en la col·laboració amb la Universitat de València, i en particular en el seu paper com a patró tant de ADEIT com de la Càtedra de Cultura Empresarial, Emivasa troba un vehicle ideal per a concretar el desenvolupament de la seua visió.

Em correspon a mi, com a responsable de Relacions Institucionals, canalitzar l’esforç de tota la nostra organització a recolzar a la Càtedra de Cultura Empresarial, la qual cosa en la pràctica suposa transmetre el coneixement desenvolupat i acumulat després de 125 anys d’història empresarial d’Aigües de València, un coneixement que, en forma de criteris i compromisos amb les persones, la Societat i el Medi ambient, és el que han permès no solament la pervivència de l’activitat, sinó el desenvolupament i creixement de la mateixa.

Quins són per a vostè les claus per a crear emprenedors?

Les claus les trobem nosaltres mateixos quan llancem una nova activitat o ens fem presents en un nou mercat. No obstant açò, l’important no és crear emprenedors, sinó que el seu projecte perdure i cresca. La voluntat emprenedora està molt present en la Societat, la qual cosa cal intentar és no agostar el seu fruit.

Es difícil generalitzar per a tots els sectors, i hi ha moltes persones molt brillants i expertes opinant i actuant sobre aquest tema. Per la nostra banda creiem que un aspecte molt important és comptar amb una certa estabilitat normativa, acompanyada d’una coherència que no sempre es dóna. Moltes vegades, la millor ajuda és no molestar.

Com ha de ser la cultura empresarial avui dia?En què han de fixar-se els nous emprenedors per a completar la seua formació i adquirir coneixements?

En Emivasa seguim fent créixer el nostre coneixement cada dia. En un món tan interrelacionat, amb tantes influències, amb tant soroll no és possible sobreviure sense aqueixa inquietud. A través de la formació es poden conèixer mètodes, que són “coneixement condensat”, que ens permeten conèixer i modelizar la realitat, i d’aquesta forma facilitaran la presa de decisions. El que ocorre és que es produeixen canvis constantment, i el seu resultat pot ser dramàtic de forma immediata o a llarg termini. Per açò és necessari tenir les oïdes, els ulls i la ment oberta.

Pot resultar xocant que es faça aquest plantejament des d’una empresa centenària que es dedica a una activitat tan bàsica com l’aigua, però és la realitat. Per açò el foment de la innovació forma part també de la nostra missió.

Un altre criteri clau és la sostenibilitat, entesa aquesta en diversos plànols. El plànol de supervivència és la sostenibilitat econòmica i financera, però serà necessari també parar esment a la sostenibilitat ambiental i social. Com a conseqüència, la responsabilitat amb la societat, el compromís amb les persones i la transparència són valors que ajudaran a l’emprenedor a orientar el seu projecte.

Som conscients de la importància de la sostenibilitat ambiental de la nostra activitat empresarial?

El procedent no és preguntar-se si som conscients; la pregunta que sí podem respondre de debò és si SÓC conscient de la importància de la sostenibilitat ambiental de la meua activitat empresarial. La falta de consciència, que porta a la falta de consciència, pot fer que s’estiga malgastant diners i recursos que poden ser la fracció que fa que el negoci siga sostenible.

No tenir present la repercussió de l’activitat en el Medi ambient farà que abans o després hi haja conseqüències per a tercers, l’activitat o un mateix. Pot ser necessari durant un temps no ser “mediambientalment perfecte”, però és convenient ser conscient d’aqueix risc i gestionar-ho adequadament. El risc és el producte de la probabilitat per les conseqüències, i el temps pot afectar a tots dos.

És el segell mediambiental una mica més que açò? Com aplicar una filosofia mediambiental en les empreses?

Un segell mediambiental ha de ser sempre una conseqüència, no un objectiu. Es pot usar per a evidenciar davant tercers el comportament propi, però el més valuós és el que s’obté de funcionar amb aqueixos sistemes i criteris, no el valor del segell. Pose un exemple Què és més valuós, comptar amb un certificat de Sistema de Gestió Energètica per la ISO 50.001 en una instal·lació del cicle integral de l’aigua, o haver reduït en dos anys el consum energètic d’aqueixa instal·lació en un 33%? Ambdues coses són importants, però la primera sense la segona fa pensar que alguna cosa no s’està aprofitant tant com es pot.

La filosofia mediambiental és alguna cosa que sona molt bé. El compromís mediambiental és alguna cosa que dóna resultats: per descomptat en el medi ambient, però també en les persones, que canvien la seua forma de percebre, i en la Societat, que rep els beneficis dels dos anteriors. El compromís s’aconsegueix amb l’educació, la formació i l’exemple.

Quins són les principals dificultats del emprendimiento en la seua opinió en aquest moment?

La falta d’activitat, l’encongiment del mercat, la competència global en alguns sectors, … No és la meua opinió, només cal llegir els periòdics per a trobar les raons.

Hi ha, no obstant açò, una conseqüència que pot ser positiva: El emprendimiento és una alternativa que en època de bonança resultava menys atractiva, doncs el treball per compte de tercers podia donar una relació beneficie/risc més interessant per a la majoria de les persones que arribaven a l’edat laboral. Avui, pot ser que per força, s’ha convertit en una alternativa a considerar. Les conseqüències d’aquesta mentalitat crec que van a ser positives per a la Societat i que no tardaran a fer-se patents, si no ho estan sent ja.

En quins aspectes va a incidir vostè en el seu pas pel programa de mentors?

Crec que el que pot ser més valuós per als participants en el programa és destacar la necessitat de la sostenibilitat ambiental, “educant-los” una mica en açò, per a després poder comentar l’interès d’explicar en l’empresa o activitat amb unes bones pràctiques ambientals. Tot açò podrà donar motiu a parlar de residus, emissions, abocaments, gestió de riscos, però sempre orientat a evidenciar amb xifres i casos el beneficiós que és tenir un comportament sostenible ambientalment.

En qualsevol cas, serà el que els participants demanden, que para açò ens posem al seu servei. Per cert, la vocació de servei és un altre dels valors de Emivasa, quasi l’últim que em quedava per citar.

Tags
, , , , ,