Presiona "Enter" para comenzar tu búsqueda

La Càtedra de Cultura Empresarial i el Club de Empresas Responsables y Sostenibles signen un conveni de col·laboració per a fomentar la sostenibilitat i la implantació dels ODS en les empreses valencianes

22/04/2021

Convenio CCE-CE:R+S

La Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València i el Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunitat Valenciana (CE/R+S) han signat un conveni de col·laboració per a fomentar la sostenibilitat i la implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en les empreses valencianes. L’acte protocol·lari de la signatura va comptar amb la presència de Carlos Pascual, president del patronat de la Càtedra, Fernando Ibáñez president de CE/R+S, Isabel Castillo directora del CE/R+S, Encarna Mazón, directora de la Càtedra i José María Peiró catedràtic emèrit de la Universitat de València.

Una de les primeres accions serà un estudi de les empreses que formen part del patronat de la Càtedra i empreses sòcies del CE/R+S per a comprovar el grau d’informació i preparació de les mateixes davant els nous reptes en responsabilitat social i sostenibilitat i davant l’extens marc regulador i la bateria de polítiques públiques en la matèria i, d’acord amb això, com gestionar els impactes i les expectatives dels seus grups d’interés. La informació obtinguda proporcionarà una visió general de la situació de les empreses valencianes i serà la base per a noves actuacions.

Per a Carlos Pascual, president de la Càtedra de Cultura Empresarial, la signatura del conveni té un objectiu doble. “Aquest acord és molt important perquè sumem les empreses de les dos entitats amb una intenció comuna de créixer internament com a grup per a millorar la sostenibilitat i el compromís de les empreses que formen part del nostre patronat i de la seua assemblea. Però, al mateix temps, si aquestes mesures, preses amb responsabilitat pròpia, són exemplaritzants per als altres complirem una doble funció perquè serà molt interessant per a la societat valenciana enviar missatges d’experiència pròpia i real”, ha explicat.

Fernando Ibáñez, president de CE/R+S, ha reconegut que “aquest conveni va permetre integrar-se encara més en el teixit empresarial valencià juntament amb una organització tan prestigiosa com la Càtedra de Cultura Empresarial”. “Volem posar a la seua disposició tota la nostra experiència en tots aquests anys per a ajudar-los a complir els seus objectius. Creiem que és un pas molt important de les empreses de la Comunitat Valenciana cap a l’objectiu comú de la transformació sostenible i l’adaptació a les nous requisits i tendències internacionals i, per què no, liderar a nivell nacional aquesta transformació que s’està donant en el teixit empresarial”, ha comentat.

Amb aquesta iniciativa, el patronat de la Càtedra de Cultura Empresarial, format per 50 empreses valencianes, reforça el seu compromís amb la Responsabilitat Social Corporativa. La comissió de Sostenibilitat de la Càtedra està formada per les empreses Balearia, Global Omnium, Jeanologia, Zubi Labs i Libertas 7.

Per la seua part, el CE/R+S àmplia amb aquest conveni l’objectiu de promoure i impulsar la responsabilitat social i la sostenibilitat empresarial, matèria en la qual s’ha consolidat com un referent a la Comunitat Valenciana en els seus quatre anys d’existència aconseguint la xifra de 30 socis.

La Càtedra de Cultura Empresarial y el Club de Empresas Responsables y Sostenibles firman un convenio de colaboración para fomentar la sostenibilidad y la implantación de los ODS en las empresas valencianas

22/04/2021

Covenio Càtedra de Cultura Empresarial con el Club de Empresas Sostenibles y Responsables de la Comunidad Valenciana

La Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València y el Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CE/R+S) han firmado un convenio de colaboración para fomentar la sostenibilidad y la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las empresas valencianas. El acto protocolario de la firma contó con la presencia de Carlos Pascual, presidente del patronato de la Càtedra, Fernando Ibáñez presidente de CE/R+S, Isabel Castillo directora del CE/R+S, Encarna Mazón, directora de la Càtedra y José María Peiró catedrático emérito de la Universitat de València.

Una de las primeras acciones será un estudio de las empresas que forman parte del patronato de la Càtedra y empresas socias del CE/R+S para comprobar el grado de información y preparación de las mismas ante los nuevos retos en responsabilidad social y sostenibilidad y ante el extenso marco regulatorio y la batería de políticas públicas en la materia y, acorde con ello, cómo gestionar los impactos y las expectativas de sus grupos de interés. La información obtenida proporcionará una visión general de la situación de las empresas valencianas y será la base para nuevas actuaciones.

Para Carlos Pascual, presidente de la Càtedra de Cultura Empresarial, la firma del convenio tiene un objetivo doble. “Este acuerdo es muy importante porque sumamos las empresas de las dos entidades con una intención común de crecer internamente como grupo para mejorar la sostenibilidad y el compromiso de las empresas que forman parte de nuestro patronato y de su asamblea. Pero, a su vez, si estas medidas, tomadas con responsabilidad propia, son ejemplarizantes para los demás cumpliremos una doble función porque será muy interesante para la sociedad valenciana al mandar mensajes de experiencia propia y real”, ha explicado.

Fernando Ibáñez, presidente de CE/R+S, ha reconocido que “este convenio va permitir integrarse aún más en el tejido empresarial valenciano junto con una organización tan prestigiosa como la Càtedra de Cultura Empresarial”. “Queremos poner a su disposición toda nuestra experiencia en todos estos años para ayudarles a cumplir sus objetivos. Creemos que es un paso muy importante de las empresas de la Comunidad Valenciana hacia el objetivo común de la transformación sostenible y la adaptación a las nuevos requisitos y tendencias internacionales y, por qué no, liderar a nivel nacional esta transformación que se está dando en el tejido empresarial”, ha comentado.

Con esta iniciativa, el patronato de la Càtedra de Cultura Empresarial formado por 50 empresas valencianas refuerza su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa. La comisión de Sostenibilidad de la Càtedra está formada por las empresas Balearia, Global Omnium, Jeanologia, Zubi Labs y Libertas 7.

Por su parte el CE/R+S amplia con este convenio el objetivo de promover e impulsar la responsabilidad social y la sostenibilidad empresarial, materia en la que se ha consolidado como un referente en la Comunidad Valenciana en sus cuatro años de existencia alcanzando la cifra de 30 socios.