L’efecte Mateo en les startups

2/05/2018

efecto mateo dos

Has sentit parlar del denominat ‘Efecte Mateo’? Aquest famós terme que va utilitzar per primera vegada Robert K. Merton també funciona, en ocasions, en l’ecosistema de les startups.
El ‘Efecte Mateo’ es produeix quan una institució, empresa o startup es posiciona com la líder davant les seues competidores i progressivament va obtenint major impacte mediàtic, reputació, i, per tant, clients.
Per a açò, l’empresa haurà d’aconseguir una important massa crítica en el seu àmbit d’actuació que puga adherir a uns altres que no tenien la intenció de convertir-se en seguidors o clients.
En definitiva, la startup que obtinga el lideratge tindrà més possibilitats de continuar amb el seu creixement, encara que posteriorment apareguen altres empreses que donen una resposta millor a la mateixa necessitat. D’aquesta manera, la resta de les empreses passen a un segon pla i veuen minvada la seua capacitat de creixement.
A més, conforme una startup aconseguisca la posició de lideratge serà més fàcil que els seus següents llançaments tinguen un bon acolliment i èxit. En altres paraules, el prestigi i la notorietat actuaran com a efecte multiplicador.
En aquest context, les rondes de finançament i escalabilitat adquireixen major rellevància, ja que les startups lluitaren per convertir-se en les primeres en aquests esdeveniments per a poder optar també al lideratge en el mercat.

Tags
, , ,