El patronat de la Càtedra de Cultura Empresarial acollirà a noves empreses en 2016

20/11/2015

Membres de la càtedra a la reunió

Membres del patronat durant la reunió

La Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València va celebrar la Junta Anual del seu patronat sota la tutela del seu president Carlos Pascual De Miguel, la vicerectora de la Universitat de València Pilar Comins i el director gerent de la CCE Vicente Ruiz. En el desenvolupament d’aquesta reunió que se celebra una vegada a l’any es va fer balanç del curs 2015 i es van fer públiques algunes de les novetats i noves activitats previstes per al curs 2016.
El fins ara Director Acadèmic de la Càtedra de Cultura Empresarial i CEO de la companyia Vossloh, Iñigo Parra, va desgranar el seu informe del curs i va lliurar el testimoni a la presidència de la Càtedra perquè al seu torn siga el pròxim director acadèmic –encara per designar- qui arreplegue el relleu.Si Carlos Pascual en la seua al·locució inicial va destacar el doble valor de la promoció de la cultura empresarial en la CCE per la bidireccionalidad alumne-empresari, Parra va assenyalar la necessitat d’ampliar i potenciar les activitats de la CCE perquè donen resultats tangibles en forma de creació d’empreses i riquesa.

En la junta es van abordar les novetats per al curs 2015, la potenciació del curs de Mentoring i la incorporació d’un mòdul de comunicació al curs Qui Pot ser Empresari mitjançant el qual dos directors de mitjans de comunicació valencians seran docents cada any en una nova línia formativa cridada “Comunicació i emprendimiento”. En la junta també es va presentar als patrons la nova web de la CCE i l’adreça de comunicació va detallar l’abast del Pla de Comunicació per als pròxims 3 anys.

Un altre dels punts de l’ordre del dia importants va ser el referit a l’ampliació del nombre de patrons. Carlos Pascual va anunciar que –dins del Pla Estratègic de la CCE- es va a dur a terme un programa de fidelització dels patrons i es va a executar l’ampliació del nombre d’empresaris i empreses que formen part del patronat especial de la CCE. En aquest sentit, prompte tindrà lloc una reunió inicial amb els nous patrons –entre 10 i 20- amb els qui s’està en converses per a incorporar-los a aquest organisme. Antonio Aracil, secretari de la CCE i director de ADEIT, va fer repàs als assoliments del curs vigent i els reptes del pròxim i va assenyalar la importància d’enrolar a la CCE en una nova xarxa de càtedres de cultura empresarial a Espanya i Europa.

Tags