Empleaverde: ajudes a empreses i treballadors per a un món més sostenible

18/07/2019

logo-empleaverde

Impulsar l’ocupació i l’emprenedoria al mateix temps que es millora el medi ambient. Aquest és l’objectiu fonamental del Programa Empleaverde. Una iniciativa de la Fundació Biodiversitat, cofinançada pel Fons Social Europeu i el ministeri per a la Transició Ecològica. A través d’aquest programa, la Fundació Biodiversitat actua com a pont entre la política d’ocupació i la política ambiental amb un doble objectiu: que el medi ambient i la sostenibilitat siguen les bases per a la millora de les ocupacions i d’unes empreses més competitives, i que aquests treballadors i empreses siguen actors clau en la millora del medi ambient. Es tracta de consolidar aquestes empreses en el marc de l’economia verda i blava, amb especial atenció en una producció baixa en carboni, circular i dins de la Xarxa Natura 2000.
Què és l’economia verda i blava?
Segons el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, l’economia verda és aquella que millora el benestar de l’ésser humà i l’equitat social al mateix temps que redueix significativament els riscos ambientals i l’escassetat ecològica. Les empreses que realitzen la seua activitat en el marc d’aquesta economia no solament són les que ofereixen productes i serveis verds sinó que també realitzen processos operatius i productius sostenibles. Quant a l’economia blava, fa referència a una economia basada en el desenvolupament sostenible dels oceans.
Precisament, a les empreses que contribueixen a tot això es dirigeix el programa Empleaverde. L’actual convocatòria, dotada amb 9,41 milions d’euros, ofereix subvencions per a la contractació d’aturats a temps complet, per un període mínim de 6 mesos, en aquest tipus d’organitzacions que estan vinculades directa o indirectament amb l’economia verda i/o blava o entitats que, no estant vinculades, generen ocupació que contribuïsca a una línia de negoci sostenible o a la gestió d’una millora ambiental de l’entitat.
La convocatòria es dirigeix a persones jurídiques privades, amb o sense ànim de lucre, i a persones físiques que actuen com a ocupadores. A més de complir l’objecte de la convocatòria, els sol·licitants hauran d’estar legalment constituïts, degudament inscrits en el registre corresponent i tindre personalitat jurídica pròpia i seu a Espanya. Les sol·licituds es realitzaran, a partir del pròxim 9 de novembre i fins al 17 de febrer de 2020, en les webs de la Fundació Biodiversitat o del Programa Empleaverde.
Col·lectius prioritaris per a ser contractats:
Dones
Joves de fins a 35 anys
Majors de 45 anys
Immigrants
Discapacitats
Residents en àrees protegides i/o zones rurals
Blocs temàtics dels projectes:
Economia verda: Projectes que contribuïsquen a aflorar models de producció i consum sostenibles i que al seu torn generen beneficis socials i ambientals en el territori, afavorint la creació de nous llocs de treball.
Economia blava: Projectes que contribuïsquen a la competitivitat internacional, a l’eficiència en l’ús dels recursos, a la creació d’ocupació i al naixement de noves fonts de creixement, salvaguardant la biodiversitat i el desenvolupament sostenible dels oceans.
De 2014 a 2020 aquest programa donarà suport a 50.000 persones i 3000 empreses i preveu aconseguir que 4.800 aturats s’incorporen al mercat laboral; més de 3.000 ocupadors reben ajuda per a la creació i/o millora de la seua empresa; 24.000 persones obtinguen una qualificació i més de 6.000 treballadors vegen com millora la seua situació laboral.

Tags